محاسبه پمپ استخر

محاسبه پمپ استخر

محاسبه پمپ استخر به فرآیندی اطلاق می شود که در طی آن، با در نظر گرفتن مشخصات مجموعه آبی موردنظر و به واسطه انجام یک سری محاسبات ریاضی، مناسب ترین و به صرفه ترین پمپ، به لحاظ دبی، هد و توان برای مجموعه آبی تعیین می گردد. برای این منظور، شما باید پس از محاسبه مساحت، عمق متوسط و حجم استخر خود، دبی پمپ استخر مورد نیاز خود را محاسبه نموده و همچنین پس از محاسبه تمامی افت فشارهای مسیر لوله کشی، هد پمپ را محاسبه نمایید و در نهایت با در نظر گرفتن هد و دبی، مناسب ترین پمپ را برای استخر خود تهیه کنید.

به بیان دیگر، محاسبه پمپ استخر به ما نشان می دهد که برای ایجاد یک مدار سیرکوله بی نقص و یک سیستم تصفیه پربازده در مجموعه آبی خود، باید به دنبال چه پمپی و با چه ویژگی ها و مشخصاتی باشیم.

پمپ استخر چیست؟

پمپ استخر یکی از اصلی ترین و مهمترین تجهیزات استخر است که وظیفه پمپاژ آب در سیستم لوله کشی استخر را بر عهده دارد.

در واقع، برای این که جریان آب به خوبی و با فشار مناسب در مدار سیرکوله استخر گردش نماید و در مواجهه با سایر تجهیزات، نظیر فیلتر شنی استخر و مبدل حرارتی استخر، دچار افت فشار نگردد، لازم است تا نیروی محرکه ای در آن ایجاد شود. وظیفه ایجاد این نیروی محرکه، بر عهده پمپ استخر است.

جهت خرید پمپ استخر تولید انواع برندهای معتبر داخلی و خارجی، کافی است از طریق شماره های مندرج در وبسایت، با کارشناسان فروش ما در مجموعه اطلس موج آبتین، تماس حاصل فرمایید.

انتخاب پمپ استخر

برای انتخاب پمپ استخر باید نکات مختلفی را در نظر داشت؛ اولین و مهمترین نکته این است که پمپی که انتخاب می کنید، می بایست متناسب با مجموعه آبی شما و پاسخگوی سیستم تصفیه شما باشد. یک پمپ مناسب و به صرفه، پمپی است که در عین برخورداری از میزان مصرف مناسب، بازدهی و بهره وری قابل توجهی برای مجموعه آبی شما داشته باشد. به عبارت دیگر، پمپ استخر شما باید از راندمان بالایی برخوردار باشد.

شما برای انتخاب مناسب ترین پمپ استخر برای مجموعه آبی خود، می بایست در ابتدا به محاسبه پمپ استخر بپردازید.

انتخاب پمپ استخر

مراحل محاسبه پمپ استخر

مراحل محاسبه پمپ استخر شامل موارد زیر است:

  • محاسبه مساحت استخر
  • محاسبه حجم آب استخر
  • محاسبه دبی پمپ
  • محاسبه هد پمپ
  • محاسبه توان پمپ

محاسبه مساحت استخر

نخستین مرحله از محاسبه پمپ استخر به محاسبه مساحت استخر اختصاص دارد؛ شما می بایست مساحت استخر را با واحد متر مربع و با فرمول ساده طول ضربدر عرض حساب کنید.

البته ممکن است استخر شما مستطیلی نبوده و دارای شکل هندسی خاصی باشد که محاسبه مساحت آن کمی پیچیده به نظر برسد. در این صورت، شما می بایست سطح استخر خود را به اشکالی تقسیم کنید که مساحت آن ها با فرمول های ساده و متداول، قابل اندازه گیری باشد.

محاسبه حجم استخر

دومین گام از محاسبه پمپ استخر مربوط به محاسبه حجم استخر است. در این مرحله، شما می بایست متوسط عمق استخر خود را محاسبه نمایید. به عنوان مثال، چنانچه عمق استخر شما از یک متر تا 6 متر است، کافی است این دو مقدار حداقل و حداکثر عمق را با هم جمع کنید و حاصل را بر عدد 2 تقسیم نمایید؛ جواب 3.5 می شود.

پس از آن، کافی است مساحت استخر را در عمق متوسط ضرب کنید، تا حجم استخر بر حسب متر مکعب به دست آید.

محاسبه دبی پمپ

سومین مرحله از مراحل محاسبه پمپ استخر به محاسبه دبی (Flow) اختصاص دارد؛ حال که حجم استخر خود را محاسبه کردید، می بایست پمپی را انتخاب کنید که بتواند در هر چند ساعت یکبار (بر اساس نرخ گردش مجموعه آبی) این حجم آب را تأمین نماید. برای این منظور، باید دبی مورد نیاز را محاسبه نمایید. برای محاسبه دبی، کافی است حجم استخر بر حسب متر مکعب را تقسیم بر نرخ گردش آب استخر بر حسب ساعت نمایید. به منظور تعیین نرخ گردش مجموعه آبی خود، از جدول زیر استفاده نمایید.

مجموعه آبیزمان تعویض آب
استخرهای عمومی و خصوصیهر 6 ساعت یکبار
استخرهای آموزشی و تمرینیهر 4 ساعت یکبار
استخرهای عمومی کودکانهر 2 ساعت یکبار
استخرهای آب درمانیهر 30 دقیقه یکبار
جکوزی هاهر 30 دقیقه یکبار

عدد بدست آمده که با یکای مترمکعب بر ساعت اندازه گیری می شود، دبی پمپی است که برای مجموعه آبی شما مناسب خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه مجموعه آبی شما، یک استخر خصوصی است، تعداد دفعات تعویض آب در شبانه روز 4 بار خواهد بود. یعنی پمپ استخر باید هر 6 ساعت یکبار، حجم آب مورد نیاز برای استخر را تأمین نماید. بنابراین شما برای محاسبه دبی آب استخر خود، می بایست حجم استخر را بر عدد 6 تقسیم نمایید.

محاسبه هد پمپ استخر

برای این که بتوانید در انتخاب پمپ استخر، دقیق تر و بهتر عمل نمایید، بهتر است محاسبه پمپ استخر را یک مرحله دیگر نیز ادامه دهید؛ یعنی علاوه بر تعیین دبی پمپ، بهتر است هد پمپ را نیز محاسبه نمایید.

منظور از هد پمپ (Head)، میزان فاصله یا ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را تا آن فاصله پمپاژ نماید.

جهت محاسبه هد پمپ استخر، می بایست مجموع تمامی مقادیر افت فشاری که در طول مسیر لوله کشی استخر وجود دارد را محاسبه نمایید. در جدول زیر، میزان افت فشاری که هر یک از تجهیزات در مسیر جریان آب ایجاد می کنند، ذکر گردیده است. توجه داشته باشید که برای محاسبه مطمئن تر، بهتر است که بیشترین حالت افت فشار را در نظر بگیرید؛ یعنی به عنوان مثال، افت فشار فیلتر شنی و استرینر استخر را در حالت کثیف فرض نمایید و در فرمول قرار دهید.

ایجاد کننده افت فشارمیزان افت فشار (هد) بر حسب فوت
فیلتر شنی در حالت تمیز7
فیلتر شنی در حالت کثیف30
استرینر در حالت تمیز3
استرینر در حالت کثیف10
کفشور5
مبدل حرارتی استخر پوسته و لوله8.5 تا 16.5
مبدل حرارتی صفحه ای10 تا 12.5
لوله کشی مسیر رفت (L=طول مسیر رفت)0.13 * L
لوله کشی مسیر رفت (L=طول مسیر برگشت)0.2 * L

در آخر نیز برای اطمینان بیشتر، می بایست 10 درصد ضریب اطمینان در نظر بگیرید. بدین منظور، کافی است عدد حاصل از مجموع افت فشارها را در 1.1 ضرب کنید. عدد نهایی بدست آمده که با یکای فوت اندازه گیری می شود، هد پمپی است که برای مجموعه آبی شما مناسب خواهد بود.

محاسبه توان پمپ استخر

شما همچنین می توانید علاوه بر هد و دبی، محاسبه پمپ استخر را تا یک مرحله فراتر ادامه داده و توان پمپ استخر را نیز محاسبه نمایید. برای این کار، کافی است دبی آب Q (متر مکعب بر ساعت) را در هد H (متر) و سپس در چگالی آب ρ (کیلوگرم بر متر مکعب) و شتاب جاذبه g ضرب کنید. پس از آن بازدهی پمپ η را در 3600000 ضرب کنید. سپس، حاصل اولی را بر حاصل دومی تقسیم نمایید. عدد بدست آمده، توان پمپ P بر حسب کیلووات خواهد بود.

محاسبه توان پمپ استخر

فرمول محاسبه پمپ استخر

در این قسمت، تمامی فرمول های مورد نیاز برای محاسبه پمپ استخر را به صورت یکجا و به ترتیب، ذکر خواهیم کرد. محاسبه پمپ استخر از طریق انجام محاسبات زیر صورت می گیرد:

  • مساحت استخر (متر مربع) = طول * عرض
  • عمق متوسط استخر (متر) = (حداقل عمق + حداکثر عمق) ÷ 2
  • حجم آب استخر (متر مکعب) = مساحت استخر * عمق متوسط استخر
  • دبی (متر مکعب بر ساعت) = حجم استخر (متر مکعب) ÷ زمان تعویض آب (ساعت)
  • هد پمپ (فوت) = مجموع تمامی افت فشارهای مسیر لوله کشی استخر (فوت) * 1.1

این تمامی مراحل محاسبه پمپ استخر است که برای انتخاب پمپ استخر مناسب برای مجموعه آبی خود، می بایست یک به یک به آن ها بپردازید.

4.7/5 - (3 امتیاز)
نویسنده اطلس موج آبتین

روژان احمدی هستم؛ نویسنده مقالات وبسایت اطلس موج آبتین، نویسنده، مؤلف، متخصص و محقق حوزه صنعت و تأسیسات، با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی.
بیش از ۷ ساله که در حوزه صنعت و تأسیسات، خصوصا حوزه تجهیزات استخر، لوله استخر و لوله و اتصالات UPVC مقالات تخصصی مینویسم و از سال ۹۷ با مجموعه اطلس موج آبتین، افتخار همکاری دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به مشاوره دارید ؟