آوریل 28, 2021
طراحی موتور خانه استخر

طراحی موتورخانه استخر

حتما برای شما اتفاق افتاده که برای تفریح به یک استخررفته باشید و هنگام راه رفتن در اب یا شنا کردن در نقاط مختلف استخر متوجه […]
مارس 8, 2021
چسب ولدان کلینر ولدان

چسب ولدان و کلینر ولدان (UPVC)

چسب UPVC ولدان همان طور که بیان شد چسب UPVC ولدان با عملکرد شیمیایی فرایند همجوشی ضمن متصل کردن بسیار قوی دو قطعه انها را تبدیل […]
فوریه 6, 2021
دیوار سبز

دیوار سبز

دیوار سبز چیست دیوار سبز دیواری است که بخشی از آن یا تمام آن دارای پوشش گیاهی است. دیوارهای سبز مبتنی بر شرایط ممکن است در محیط […]
سپتامبر 14, 2020
فیلتراسیون استخر

فیلتراسیون استخر

فیلتراسیون موثر مکانیسم اصلی و پایه برای اطمینان حاصل کردن از شفافیت آب است. شفافیت آب استخر بسیار مهم است. فیلتراسیون استخر باید به گونه ای […]
Open chat
آیا نیاز به مشاوره دارید ؟