عملکردهای مختلف شیر کنترلی فیلتر شنی استخر

شیر شش راهه فیلتر این امکان را به اپراتور می دهد تا به وسیه یک اهرم آب را در مسیر های مختلف و مورد نیاز هدایت کند. در حقیقت این شیر شش راهه کاری را که میبایست با ۵ عدد شیر را انجام دهیم به نحو احسن انجام میدهد.

حالت های مختلف شیر به شرح زیر می باشد:

– حالت فیلتر (Filter): در این حالت، جریان از سمت پمپ به داخل فیلتر هدایت شده و از سمت یالای بستر سیلیس به پایین آن حرکت کرده و پس از تصفیه شدن، از طریق نازلها و رایزر (لوله عمودی داخل فیلتر)، به سمت بالا و با خارج شدن از پورت خروجی شیر، وارد استخر می شود. این حالت، وضعیت عادی کارکرد فیلتر در زمان تصفیه آب استخر است.

– بک واش (Backwash): در این حالت، آب از پمپ وارد فیلتر شده و با حرکت از داخل رایزر فیلتر به سمت پایین، از بخش تحتانی سیلیس به سمت بالای آن (بر خلاف حالت فیلتراسیون معمول) حرکت می کند تا سیلیس ها کاملاً شستشو داده شده و آلودگی ها و مواد چسبیده به آنها جدا شده و تمیز شوند. آب خروجی، سپس وارد شیر شده و از پورت تخلیه (Waste) از فیلتر خارج شده و وارد فاضلاب می شود. از وضعیت “بک واش”، برای شستشوی فیلتر با معکوس کردن جریان آب در آن استفاده می شود.  

– شستشو (Rinse): در حالت شستشو، جریان آب از سمت پمپ به سمت فیلتر وارد شده و از بالای بستر سیلیس به سمت پایین حرکت کرده و نهایتاً از طریق لوله عمودی داخل فیلتر به سمت بالا هدایت و وارد شیر می شود (همان مسیر جریان آب در حالت فیلتراسیون عادی). نهایتاً این آب از داخل شیر و از طریق پورت تخلیه به سمت فاضلاب هدایت می شود. از وضعیت “شستشو”، برای راه اندازی فیلتر تمیز و همینطور آماده سازی بستر سیلیس بعد از بک واش استفاده می شود.

– تخلیه (Waste): در حالت تخلیه، آب از طریق پمپ وارد شیر شده و بدون وارد شدن به داخل فیلتر، مستقیماً به فاضلاب تخلیه می شود. استفاده از این حالت، برای مواقعی است که لازمست تا سطح آب استخر کاهش یابد و یا نیاز به تخلیه استخر وجود داشته باشد.

– بسته (Closed): در این حالت، هیچ جریانی در داخل شیر وجود نخواهد داشت. زمانی که پمپ روشن است، به هیچوجه شیر فیلتر را در این حالت قرار ندهید.

– بازگردش (Recirculate): در این وضعیت، آب از سمت پمپ وارد شیر شده و بدون وارد شدن به فیلتر، از طریق پورت خروجی، مجدداً وارد استخر می شود. استفاده از این حالت، برای زمانهایی است که تنها به گردش آب در استخر بدون وارد شدن به فیلتر نیاز باشد.

– جلوگیری از یخ زدگی (Winterizing): در این حالت کلیه مسیرهای شیر باز می ماند تا آب داخل شیر باقی نماند و در اثر سرما و یخ زدگی شیر دچار آسیب نگردد. 

هشداربرای جلوگیری از صدمه دیدگی فیلتر و همینطور صدمه احتمالی به افراد کنار آن، حتماً قبل از هر تغییر وضعیت شیر فیلتر، پمپ را خاموش کنید.