استفاده از سیستم های اتوماتیک تزریق اندازه گیری و کنترل کلر و اسید از الزامات سیستم های گندزدایی برای یک مجموعه استخر و جکوزی ( هم مجموعه های عمومی و هم خصوصی ) و پارک های آبی می باشد.

در این روش با استفاده از سنسورهای pH ، ORP (Redox) و Cl پارامترهای کیفی آب اندازه گیری شده و فرمان تزریق یا عدم تزریق توسط آنلایزر صادر می شود. پمپ های تزریق با دریافت فرمان شروع با توقف تزریق کار می کنند. مقدار مشخص پارامتر مورد نظر (setpoint) توسط اپراتور تعیین می گردد.
در این روش همزمان از دو پمپ تزریق استفاده می شود که یک پمپ برای تزریق کلر و یک پمپ برای تزریق اسید (جهت کاهش pH آب استخر) می باشد. با استفاده از این سیستم هموار بسته به نیاز استخر کلر جهت گندزدایی و اسید جهت تنظیم pH به آب تزریق می گردد و حداکثر راندمان گندزدایی را خواهیم داشت.

این سیستم دارای مدل ها و ظرفیت های مختلفی هستند که به تناسب میزان و مورد مصرف انتخاب می گردند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصولات با این شرکت تماس حاصل فرمایید.