تاسیسات مکانیکی

تهیه نقشه و طراحی دفع فاضلاب و ونت فاضلاب

تهیه نقشه و طراحی آبرسانی به همراه طراحی و محاسبه مخازن ذخیره و انتخاب بوستر پمپ های مورد نیاز سیستم

تهیه نقشه و طراحی اگزاست فن مرکزی آشپزخانه ها ، سرویس های بهداشتی و همچنین اگزاست پارکینگ

تهیه نقشه و طراحی سیستم تهویه مطبوع ( سرمایش و گرمایش )

تهیه نقشه و طراحی کانال کشی های مربوطه ( سیستم سرمایش و گرمایش و اگزاست ، فشار مثبت راه پله ها و … )

تهیه نقشه و طراحی لوله کشی دستگاه های تهویه مطبوع ( ریورس ، بالانسینگ ولو و …. )

طراحی سیستم اطفاء حریق ( فایرباکس شامل سیستم تر و خشک – اسپرینکلر – هیدرانت ) به همراه طراحی و محاسبه مخازن ذخیره و انتخاب بوستر پمپ های مورد نیاز سیستم

تهیه نقشه و طراحی دفع آب باران

تهیه نقشه رایزر دیاگرام های مربوطه

تهیه نقشه درین

محاسبه بار حرارتی و برودتی با نرم افزار کریر و انتخاب تجهیزات تهویه مطبوع

تهیه نقشه و محاسبه موتورخانه به همراه فلودیاگرام ، جانمایی و انتخاب تجهیزات