سپتامبر 10, 2020
موتورخانه استخر

موتورخانه استخر

فضای موتورخانه استخر باید یک منطقه امن و فقط مختص پرسنل مجاز باشد. موتورخانه ها باید اندازه کافی داشته باشند و از آنها برای ذخیره سازی […]
سپتامبر 6, 2020
مخزن تعادل

طراحی مخزن تعادل برای اینکه آب استخر یا جکوزی در هر شرایط عملیاتی، در سطح مطلوبی باقی بماند ، می بایست در هر سیستم یک مخزن […]
سپتامبر 1, 2020
استرینر پلاستیکی

استرینر

استیرنر یا موگیر ، یک فیلتر پ برای گیر انداختن ذرات فیزیکی بزرگ در مسیر لوله کشی هستند که قبل از فیلتر شنی که در حقیقت […]
آگوست 24, 2020
دمای استخر

دمای استخر

با توجه به گزارشاتی که از طرف بهره بردارهای استخر های شنا در سال های اخیر بدست آمده، دمای استخر های شنا افزایش یافته است . […]