استخر
شامل انواع استخر سرپوشیده و روباز ، سونا خشک و بخار ، جکوزی و حوضچه آب سرد و ….
تاسیسات مکانیکی
تهیه نقشه و طراحی سیستم سیرکولاسیون ، گرمایش و کلر زنی استخر و جکوزی و ….
تهیه نقشه و طراحی سیستم جت نازل های جکوزی
تهیه نقشه و طراحی سیستم اسکیمری و یا سیستم لب ریز ( بالانسینگ )
طراحی سیستم بخار جهت سونای بخار
تهیه نقشه و طراحی تجهیزات استخر شامل پمپ ها ، فیلتر ها ، منابع ذخیره و بالانسینگ ، دیگ های حرارتی ، مبدل ها و … به همراه ارائه نقشه جانمایی تجهیزات و فلودیاگرام موتورخانه
تهیه نقشه و طراحی آبنماها در انواع مختلف
تهیه نقشه و محاسبه موتورخانه به همراه فلودیاگرام ، جانمایی و انتخاب تجهیزات آبنما ها و پمپ های آبرسانی
تهیه نقشه و طراحی آبیاری و انتخاب پمپ های مربوطه