سیستم های گندزدایی UV و نسل نوین سیستم های گندزدایی به روش اکتروکاتالیست ساخت ELECRO انگلستان با ویژگی از بین برنده مواد جانبی کلر و میکروارگانیزم های مقاوم در برابر کلر، گندزدایی بدون کلر

 

 

AAEAAQAAAAAAAAUcAAAAJDY5ZDAxNjMx